Motto:

„Bolest je něco, co neodmyslitelně patří k životu. A je správné počítat s ní i ve dnech, kdy člověka nic nebolí. Ty přijmout jako určitý dar a vědět, že to není napořád. Když ale bolest přijde, je třeba vědět, jak ji přemoci.“

Situace

Většina pacientů s bolestí není adekvátně léčena. Mnoho pacientů trpí bolestí zbytečně.

Naděje pro Vás

Pokud přijde bolest, nerezignujte! Upněte všechny síly k tomu, aby bolest byla zásadně omezena, nejlépe eliminována! Bolest je možné efektivně tlumit a s tímto vědomím mobilizujte svoje síly!

Buďte informováni

Kdy a s jakou bolestí se mám obrátit na odborníka? Kdy a s jakou bolestí si mohu poradit sám? Jak má probíhat vyšetření a co je třeba sledovat během léčby? Jaká jsou reálná očekávání v léčbě a doporučení pro mou konkrétní bolest?

Všechny tyto a další informace najdete na našem portálu – vítejte!Garanti projektu:

Prim. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

Prim. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. Centrum pro léčení
a výzkum bolestivých stavů
FN v Motole, Praha

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

MUDr. Marek Hakl, Ph.D. Centrum pro léčbu bolesti ARK,
FN u sv. Anny v Brně

MUDr. Jan Lejčko

MUDr. Jan Lejčko Centrum pro léčbu bolesti ARK,
FN Plzeň