Poděkování

Poděkování našim partnerům

Děkujeme všem partnerům, sponzorům a spolupracovníkům, bez jejichž pomoci by tyto stránky nemohly vzniknout, za jejich příspěvky, spolupráci a součinnost.

Partneři:Garanti projektu:

Prim. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

Prim. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. Centrum pro léčení
a výzkum bolestivých stavů
FN v Motole, Praha

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

MUDr. Marek Hakl, Ph.D. Centrum pro léčbu bolesti ARK,
FN u sv. Anny v Brně

MUDr. Jan Lejčko

MUDr. Jan Lejčko Centrum pro léčbu bolesti ARK,
FN Plzeň