Změřte si svou bolestÚvod

Abychom mohli bolest účinně léčit, je třeba ji také pravidelně hodnotit (podobně jako krevní tlak, puls, dýchání a teplotu). Bolest je subjektivní, každý ji vnímá jinak a jen nemocný ví jakou má bolest.
Jak tedy bolest měřit?

Nejčastěji se k měření intenzity bolesti používá vizuální analogová a číselná škála (VAS)
Pacient vyznačí na deseticentimetrové úsečce svou bolest z hlediska její síly od 0 (žádná bolest) do 10 (nejsilnější bolest jakou si dokáže představit).

Další možností je škála dosažené úlevy od bolesti, např. pětistupňová. Toto hodnocení dává úplnější informaci. Dosažená úleva může být: žádná – malá – střední – velká – úplná.
Opakovaná měření si nemocný zaznamenává do svého deníku bolesti.

Ošetřujícímu lékaři podávají věrohodné informace o vývoji stavu a účinnosti léčby. Do deníku bolesti by měl nemocný zaznamenat i vedlejší účinky léčby (např. ospalost, nepříjemné sny, nevolnost, zácpu, problémy s příjmem potravy) rozsah aktivit, délku spánku apod.

Měření bolesti by mělo být nedílnou součástí Vašeho vyšetření při léčbě bolesti!

  • má se provádět pravidelně a to při vstupním vyšetření i následných kontrolách stavu
  • průběžný vývoj zjištěných hodnot ukazuje, zda je léčba účinná či ne
  • pokud se intenzita bolesti přes nasazenou léčbu nesnižuje, je třeba léčbu změnit

Změřte si svou bolest na naší interaktivní škále a zjistíte víc!